Musiikkiopisto Rocksin oppilasrekisteri -
tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot


Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Musiikkiopisto Rocks Oy
Hatanpään valtatie 34 D
33100 Tampere
   

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?


Käyttäjän itsensä tai hänen huoltajansa antamat tiedot:

 • Tunnistamistiedot, kuten sukupuoli, nimi ja syntymäaika
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Tiedot aikaisemmasta opiskeluhistoriasta
 • Tiedot musiikkimieltymyksistä
Opiskelua koskevat tiedot:
 • Ostohistoria, mm. ostetut tunnit ja niiden hintatiedot
 • Opiskeluaika
 • Pidetyt tunnit
 • Poissaolot ja niiden syyt (M = muu syy, S = sairas)
 • Kurssisuoritukset, suoritusajankohdat ja arvosanat
 • Peruutukset ja keskeytykset
 • Opiskelutavoitteet
 • Opiskelijan, huoltajan ja opettajan arvioita ja huomioita opiskelijan opintojen sisällöstä ja etenemisestä
 • Opiskelijan ja huoltajan antamat palautteet

Tietojen pääasiallinen lähde on opiskelija itse, hänen huoltajansa, tai hänen opettajansa. Henkilötunnusta käytämme ainoastaan todistuksissa ja opintorekisteriotteissa, joita varten pyydämme sen opiskelijalta tai huoltajalta erikseen.
 

Mihin henkilötietojani käytetään?


Henkilötietoja käytetään:
 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Opetuksen suunnitteluun
 • Opintojen etenemisen varmistamiseen
 • Musiikkiopisto Rocks Oy:n toiminnan ja opetuksen kehittämiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin, esimerkiksi vuosiraportointiin kaupungille/kunnalle, jossa opetusta järjestetään
 • Henkilökohtaisen kohdennetun markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja kerätään ja käsitellään opiskelijan ja Musiikkiopisto Rocks Oy:n väliseen asiakassuhteeseen tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.
 

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?


Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.
 

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?


Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle, elleivät tietojen käsittelyyn osallistuvat henkilöt sijaitse EU:n ulkopuolella. Mahdolliset tekniset luovutukset EU:n ulkopuolelle koskevat ainoastaan tilanteita, jossa käyttämiemme järjestelmien palvelimet sijaitsisivat EU:n ulkopuolella tai jos tietoa käsitellään teknistä tukea vaadittaessa EU:n ulkopuolella. Mikäli näin tapahtuu, huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan tietosuoja-asetuksen edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.
 

Kuka käsittelee henkilötietojani?


Asiakastietoihin on pääsy vain Musiikkiopisto Rocks Oy:n omistajilla sekä työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:

Musiikkiopisto Rocks Oy (2841789-5)
Hatanpään valtatie 34 D
33100 Tampere
 

Kuinka kauan tietojani säilytetään?


Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Opiskelijan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Musiikkiopisto Rocks Oy:n järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle.
 

Millaisia oikeuksia minulla on?


Opiskelijana sinulla on oikeus:
 • Saada tarkistaa itseäsi koskevat henkilötiedot, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Kieltää suoramarkkinointi
 • Pyytää meitä olemaan julkaisematta sinusta otettuja kuvia, videoita ja äänitteitä internetissä tai pyytää niiden poistamista hallitsemiltamme internet-sivuilta

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä toimistoomme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta toimistomme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi kirjanpitotiedot) tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.
 

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?


Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Niinpä jos et halua, että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme, että et toimita meille mitään tietoja.
 

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?


Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä toimistoomme: toimisto@musiikkiopistorocks.fi.

"Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?" kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa keräämästämme henkilötiedosta.
 

Miten tietojani voidaan käyttää markkinoinnissa?


Ilmoittautumalla opiskelijaksi, annat suostumuksesi Musiikkiopisto Rocks Oy:lle ottaa sinusta kuvia, videoita ja äänitteitä opiskeluaikanasi sekä käyttää niitä opetus- ja markkinointitarkoituksissa. Kuvia, videoita ja äänitteitä voidaan esimerkiksi katsoa oppitunneilla ja julkaista opiston nettisivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

Ilmoittautumalla opiskelijaksi, annat meille myös luvan markkinoida sinulle Musiikkiopisto Rocks Oy:n sekä yhteistyökumppaniemme kursseja ja muuta opetustarjontaa, tapahtumia, tuotteita sekä palveluja.
 

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?


Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille palvelun takaamiseksi sekä markkinointia varten. Etu- ja sukunimesi voidaan julkaista esiintymistilaisuuksien ohjelmatiedotteissa ja -esitteissä sekä välittää tapahtumien järjestämisessä mukana oleville yhteistyökumppaneille. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Opiskelija voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä toimistoomme sähköpostilla: toimisto@musiikkiopistorocks.fi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös opiskelijaa, jos se on lain puitteissa sallittua.
 

Käytetäänkö nettisivuilla evästeitä?


Musiikkiopisto Rocks Oy ei käytä nettisivuillaan www.musiikkiopistorocks.fi evästeitä (”cookies”) tai muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”).
 

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?


Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille opiskelijoille ehtojen päivityksen yhteydessä.
 

Mihin voin ottaa yhteyttä?


Voit ottaa yhteyttä toimistoomme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä: toimisto@musiikkiopistorocks.fi